Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

Spagetti Kod Nedir ?

Birçok yazılımcının neredeyse nefret ettiği şey olan spagetti kod düzeni hem tasarımcı hem de yazılımcı açısından büyük sıkıntı çıkarmaktadır. Spagetti gerçekte ne kadar güzel bir yiyecek olsa da yazılım dilinde tam tersi bir durum söz konusu. Kodların birbiriyle iç içe girmesi ve anlaşılırlığını yitirmesi programlama dilinde spagetti kod olarak algılanır. Kodların belli bir yapıya sahip olması ve her komutun bir nesneyi işaret etmesi düzenli kodun göstergesidir. Projeye başlayan bir  yazılımcı eğer işi devredecekse, bu spagetti kod ile oldukça zordur. Bu yüzden frameworkler kullanılmaya başlanmıştır diyebiliriz. Bir proje üzerinde 5 ekip arkadaşı çalışıyorsa normalde sıkıntı çıkabilir yani spagetti kod tarzında yazılırsa eğer. Ama bu durum düzenli kod sayesinde aşılabilir. Böylece koda bir kez baktığınızda istediğinizi alabilir , düzenlemeler yapabilir ve kolayca editleyebilirsiniz. Kod dünyasında oldukça kötü bir izlenim veren spagetti kod her ne kadar az kullanılsa da halen daha kullanan yazılımcılar mevcuttur. Herkesin kendine göre bir yazılım stili var sonuçta. Bir yazılımcı olarak ben de uzun süre spagetti kod yazdım ve artık sıkılmıştım. Şimdi framework kullanıyorum ve durumdan oldukça memnunum. Sizlere de tavsiyem bu yöndedir.

Bir Yorum Yaz