Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

Projede Kaç Satır Kod Olduğunu Bulma

Php ile yazmış olduğunuz bir projedeki kodların kaç satır olduğunu bilmeniz bazı durumlarda önemlidir.Performans açısından ya da tamamen meraktan dolayı kaç satır kod yazdığınızı öğrenmek isterseniz bunun için yazılmış bir sınıf yapısı mevcut. Belirttiğimiz dosya uzantılarına sahip dosyalardaki satırları gezerek kaç satır kod yazdığımızı bize veren class yapısı şu şekilde ;
class Line_Counter {
 
  private $filepath;
 
  public function __construct($filepath) {
    $this->filepath = $filepath;
  }
 
  public function countLines($extensions = array('php', 'html', 'css', 'js','htaccess')) {
    $it = new RecursiveIteratorIterator(new RecursiveDirectoryIterator($this->filepath));
    foreach ($it as $file) {
      // if ($file->isDir() || $file->isDot())
      if ($file->isDir()) {
        continue;
      }
      $parts = explode('.', $file->getFilename());
      $extension = end($parts);
      if (in_array($extension, $extensions)) {
        $files[$file->getPathname()] = count(file($file->getPathname()));
      }
    }
    return $files;
  }
 
  public function showLines() {
    echo '<pre>';
    print_r($this->countLines());
    echo '</pre>';
  }
 
  public function totalLines() {
    return array_sum($this->countLines());
  }
 
}
Sınıf bu şekildeydi. Şimdi ise kullanım için yeni bir nesne oluşturmalı , parametre göndererek sınıfa hangi dosya içindeki kodları okuyacağını söyleyeceğiz. Şöyle ki ;
// Yeni bir nesne türettik ve parametre gönderdik
 $loc = new Line_Counter('LTEAdmin');
 
// Klasör içindeki her dosyanın teker teker kaç satır kod içerdiğini gösterir
 $loc->showLines();
 
// Bu satırların toplamını bir değişkene atalım ve ekrana basalım
 $total = $loc->totalLines();
 echo $total;
Bazılarımız için yazdığımız kodların satır sayısının boyutu oldukça önemli.Belki takıntı belki de performans için. Sonuç olarak böylece belirttiğimiz dosya içindeki kodların satır sayılarını bulabilmekteyiz. İyi çalışmalar.  

Bir Yorum Yaz