Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

Php Seflink Fonksiyonu

Php ile seflink fonksiyonu hemen her web sitesi için lazım olmuştur. Url için kullanılan bu seflink fonksiyonu oldukça kullanışlıdır. Temelinde replace,preg_replace,str_replace ve trim fonksiyonları yatar. Bu fonksiyonun mantığı ise şu şekilde çalışır. Gelen karakterler ğ,ş,ü,ı gibi türkçe karakterler ise onları değiştirerek g,s,u,i şekilde çıktıya sunar. Bunların böyle olması seo url için oldukça faydalıdır. Ayrıca boşluk bırakılması , slash işaretleri gibi karakterlerinde kullanılmasını önler. Bu sayede sağlam ve dediğim gibi seo dostu linkler oluşturabiliriz.
function seflink($string){
$find = array('Ç', 'Ş', 'Ğ', 'Ü', 'İ', 'Ö', 'ç', 'ş', 'ğ', 'ü', 'ö', 'ı', '+', '#');
$replace = array('c', 's', 'g', 'u', 'i', 'o', 'c', 's', 'g', 'u', 'o', 'i', 'plus', 'sharp');
$string = strtolower(str_replace($find, $replace, $string));
$string = preg_replace("@[^A-Za-z0-9\-_\.\+]@i", ' ', $string);
$string = trim(preg_replace('/\s+/', ' ', $string));
$string = str_replace(' ', '-', $string);
return $string;
}
  Fonksiyon temelde bu kadar. Birkaç farklı yazılımı ve kullanımı vardır fakat hepsi temelde aynı işlevi görür. Bunun bir de örneğine bakacak olursak ;
<?php $seourl = "Gelişmiş web site tasarımları";
echo seflink($seourl); ?> // Ekran çıktısı : gelismis-web-site-tasarimlari
  Böyle bir kullanımı vardır. Eğer olur da gelen veriyi dizi halinde alırsanız böyle bir kullanım yapmanız gerekecektir.
<?php echo seflink($row["gelen_url"]); ?>
   

Bir Yorum Yaz