Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

Php İs Numeric Kullanımı

Php ile is_numeric kullanımına bakalım. Kullanılış amacı gelen değerin bir sayı olup olmadığını kontrol etmektir. Kullanıldığı yerlere bakacak olursak kullanıcının girdiği yaş değerini yada daha ciddi bakacak olursak sayfa değerlerini alırken kullanırız. Kullanıcı url’de ?sayfa=1 yerine string bir değer girerse bunu kontrol edebiliriz. Kullanımı oldukça basit ve bir örnekle açıklık getireyim. Öncelikle sayfa değerini get ile aldığımızı varsayalım.
<?php 
$sayfa = (!is_numeric($_GET["sayfa"]){
 echo "Değer sayı değil";
}else{
  // Yapılacak işlemler
   echo "Değer bir sayıdır";
}
?>
Bu şekilde kullanabiliriz. Php ile is_numeric kullanımı bu şekildeydi.Hemen her blog sayfasında ve kayıt formlarında kullanılmaktadır. İyi çalışmalar.

Bir Yorum Yaz