Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

Php ile Gereksiz Boşlukları Silme Fonksiyonu

Php ile gereksiz boşlukları silmek için bir fonksiyon mevcut. String ifadelerin başında ve  sonunda yer alan gereksiz boşluk karakterlerini bu fonksiyon ile temizleyebilirsiniz. Biraz basit bir açıklama yapacak olursak gereksiz olan tüm boşlukları temizler.

Gereksiz Boşlukları Silme Fonksiyonu (PHP)

<?php

function clearspace($string)
{
  $string = preg_replace("/\s+/", " ", $string);
  $string = trim($string);
  return $string;
}


?>
Kullanımı
<?php 

$string = '   test       et       ';
print clearspace($string);

?>
 

Bir Yorum Yaz