Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

Php – Faydalı Fonksiyonlar

Php de birçok faydalı fonksiyon mevcuttur ve bunlar satırlarca kod yazmaktan kurtarır bizi. Diğer dillere göre import etmeden kullanabilen bu hazır fonksiyonlardan biraz bahsedelim. Her php developer için vazgeçilmez olan fonksiyonları ve kullanımlarını inceleyelim.

Str_replace Fonksiyonu

Bu fonksiyon sayesine metinden gelen değerleri istediğimiz gibi değiştirebilir , sansürleyebiliriz. Bunun en yaygın kullanımlarından birisi de sosyal medyalarda bulunan küfür sansürüdür. Gelen uygunsuz kelimeleri * gibi karakterler ile değiştirip öyle ekrana bastırırlar. Toplamda 3 parametre almaktadır. İlk olarak hangi kelimeyi değiştireceksek onu, ikinci parametre olarak neyle değiştirileceğini , son olarak da metni yazar. ($metin adlı bir değişkende olduğunu varsayabiliriz.) Örnek kullanımına bir bakalım.
$metin = "php ile faydalı fonksiyonlar";
echo str_replace('faydalı','yararlı',$metin);
  Burada ekranda “php ile yararlı fonksiyonlar” yazacaktır.

Explode Fonksiyonu

Bu fonksiyon sayesinde uzunca bir metini istediğimiz gibi bölebiliriz. Aldığı parametreler ile oldukça açık bir kullanım sunmaktadır. Bu genelde bot yapımlarında da kullanılır. Basit bir örnek kurgulamamız gerekirse eğer bir metnin ilk cümlesini almak istiyorsak eğer o metinde nokta işaretini baz alabiliriz. Tüm noktalarda bir bölme işlemi yapacaktır. Ayrıca bu gelen değerler dizi şeklinde geldiği için ekrana basması oldukça kolay olacaktır. Bununda örnek kullanımına bir bakalım.
$metin = "Burada ilk metni böleceğiz. Burada ikinci metin yer alacak";
$yeni= explode(".",$metin);
echo $yeni[0];
  Ekran çıktısı : “Burada ilk metni böleceğiz” yazacaktır. Şayet diğer metni alacak olsaydık $yeni[1]; yazmalıydık.

Rand Fonksiyonu

Bu fonksiyonun görevi oldukça basit ve etkili. Birçok fonksiyonda kullanılan sayı üretme görevini görür. İşlevini bu kadar açıklamak yeterli olacaktır. Bir örnek kullanımına da bakalım.
$sayi = rand(0, 50);
echo $sayi;
  Bu kod parçasının görevi bize sıfır ile elli arasında bir sayı tutmaktır. Random olarak sayı üretir.

Date Fonksiyonu

İsminden de anlaşılacağı gibi tarih fonksiyonumuzdur. Gün-ay-yılı ve saat-dakika-saniyeyi bize gösterir. Örnek kullanımı ise şu şekildedir;
echo 'Şuan ki tarih: ' . date('d.m.Y H:i:s');
  Ekranda , Şuan ki tarih : 12.09.2016 02:45:40 yazacaktır. Bunları böyle komple yazdırabileceğimiz gibi tek tek de yazdırabiliriz. Sadece gün için echo date(“d”) , sadece saat için ise date(“h:i:s”) yazmamız gerekir. Eğer gelecek tarihi ekrana yazdırmak istersek bir ekleme yapmamız gerekecek. Şöyle ki ;
echo date('d.m.Y H:i:s', time() + (60*60*24));
  Burada time() + (60*60*24)  ile bir gün eklemiş olduk ve haliyle tarih fonksiyonu bir gün sonrayı baz alacaktır.

Eval Fonksiyonu

Bu fonksiyon ile php kodlarını çalıştırabiliriz. Tarifi biraz garip ama örnek ile anlaşılır olacaktır.
$kod = 'echo "Php ile faydalı fonksiyonlar";';
eval($kod);
  Ekranda” php ile faydalı fonksiyonlar ” yazacaktır. Kullanımı bu kadar basit ve etkili.

Exit ve Die Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar ile kod parçacıklarını öldürebiliriz. Exit fonksiyonu belirlenen koddan sonrasını göstermez. Die fonksiyonu ise kod ölmeden önceki son yazıyı ekrana yazma imkanını tanır. Örnek kullanımlara bakalım.

Exit Fonksiyonu Örneği

echo 'Bu yazının gözükmesi gerekir.';
exit;
echo 'Fonksiyon sayesinde bu yazı görünmeyecek.';
 

Die Fonksiyonu örneği

die('Son yazınız');
echo 'Bu kısım die fonksiyonu tarafından öldürüldü.';
  Php ile faydalı fonksiyonları sizlerle paylaştım. Bunlar bir php yazılımcısı için olmazsa olmazlardan. Tabi hepsini kullanan yok ama en yaygın olanları bunlar. İyi çalışmalar.

Bir Yorum Yaz