Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

Php Eşitlik Kontrol Fonksiyonu

Php ile belirlenen değerlerin birbirine eşit olup olmadığını anlamak için if kontrol yapısını kullanabiliriz.Ancak bunu bir fonksiyon ile de yapabilir ve gereksiz kod kalabalığından kurtulabilirsiniz. Fonksiyonu şu şekilde tanımlayabiliriz.
function Kontrol($par1, $par2){
  $sonuc = array_diff($par1, $par2);
  if ( empty($sonuc) )
    return true;
}
Buradaki mantığa bakacak olursak eğer ; array_diff fonksiyonu dizideki aynı elemanları çıkarmakla görevlidir. Yani aynı değerler diziden çıkıyor ise empty ile boşluk kontrolü yapabilir ve içerisi boş işe iki değerin birbirine eşit olduğunu anlayabiliriz.Bu şekilde iç içe if komutlarından kurtulabiliriz. Başka bir örnek kullanıma bakalım.
$sonuc= Kontrol([a,b,c,d], [a,b,c,d]);
if ( $sonuc ){
  //Dizi elemanları eşitse
} else {
  // Eşit Değillerse..
}
Bu şekilde Php Eşitlik Kontrol Fonksiyonunu kullanarak birçok if yapısından kurtulabiliriz. İyi çalışmalar.

Bir Yorum Yaz