Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

Php Döngüler

Php Dizileri Ayırma - Array_slice() Fonksiyonu
Php de yeri geldiğinde döngüleri kullanmak zorunda kalıyoruz elbette. Mantık oluştururken ya da listeleme yaparken işimize yarayan bu döngüler dediğim gibi programlamanın olmazsa olmazlarındandır. Ben 3 tane döngüden kısaca bahsedip işlevlerini anlatmak istiyorum. Geriye kalan bir komut var o da döngüleri durdurma komutu. İlk önce while döngüsünden bahsetmek istiyorum. Bu döngünün mantığı basittir. Eğer ifadede belirlenen koşul gerçekleşmiş işe döngü işleve başlar. İf / else yapısındaki if ile aynı görevi görmektedir. Tabi ki sonuç true ise döngü gerçekleşir. Bir diğer ise foreach döngüsü. Bu döngü dizilerde kullanılır. Önceki yazılarımda pdo’dan bahsederken foreach’ın kullanılacağını söylemiştim. Belirlenen dizileri bir değişkene attığımız varsayarsak ; $veriler = [“php”,”jquery”,”html”,”css”,”ajax”]; bu değerleri listelemek istersek foreach döngüsüne sokup yazdırmamız gerekecektir. Bunu da foreach’ın kullanımındaki “as” ifadesi sayesinde yapacağız. Örnek bir gösterim :
<?php    $sayilar = [1,2,3,4,5,6,7];  foreach ($sayilar as $sayi)   ?>
Burada sayilar dizisindeki tüm elemanları sayı adında bir değişkene atadık birer birer. Şimdi çekerken ise : echo $sayi[0]; yazarsak bize dizinin ilk elemanını verecektir. Bilindiği üzere dizilerde değerler 0’dan başlıyordu. Böyle bir kullanım yerine şöyle de kullanıp tek seferde tüm elemanları da yazdırabilirdik.
<?php $sayilar = [1,2,3,4,5,6,7]; foreach ($sayilar as $sayi){ echo ‘sayi’ . $sayi; echo “<br>”; } ?>
Böylece tüm değerleri ekrana yazdırabiliriz tek seferde. Gelelim for döngüsüne. For döngüsü bence daha kullanışlı çünkü aldığı değerler işimizi kolaylaştırıyor. For döngüsü ilk olarak bir parametre alır , ardından koşul belirlenir ve en son da yapacağı işlem gelir.Örnek verecek olursak ;
<?php for($a = 0; $a < 10; $a++) { echo $a; echo “<br>”; } ?>
Böylece ekranda alt alta 0’dan dokuza kadar rakamlar yazacaktır. Eğer “<” ifadesini “<=” yaparsak 10’da dahil olacaktır. Döngüler bu kadar. Biraz veritabanı işlemi kullandıktan sonra anlamak ve kullanımını kendimize göre değiştirmek daha iyi olacaktır.  

Bir Yorum Yaz