Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

PHP CURL Kullanımı

cURL kullanımından önce genel bir tanımla başlayabiliriz.Php kullanarak başka web sayfalarından bilgi almak ve bot yapmak için sıkça kullanılan cURL kütüphanesi hakkında temel bilgilere yer verilmiştir. Tavsiye yazı  :  cURL nedir ?

CURL kullanımı

PHP CURL yapısı içinde çeşitli işlemler için fonksiyonlar tanımlanmıştır. PHP ile CURL işlemlerinde sıklıkla curl_init, curl_setopt, curl_exec, curl_close fonksiyonlar kullanılır.

curl_init

Fonksiyon CURL işlemini başlatmak için kullanılır. Fonksiyonun kullanımına bağlı olarak parametre ile aldığı adrese bağlanılacak adres olarak tanımlar.

curl_setopt

CURL işlemleri sırasında kullanılacak ayarları belirleyen en önemli fonksiyondur. Fonksiyon ile dosya indirme, veri gönderme vb. farklı CURL işlemlerinin yapılması sağlanır.

curl_exec

Ayarları yapılmış olan CURL oturumunu çalıştırır ve CURL ayarlarına göre değer işlem yapar.

curl_close

CURL oturumunu kapatır. Aşağıdaki örnekte CURL ile site bağlantısı gösterilmiştir.
<?php

$ch = curl_init('http://www.harunalp.com');

curl_exec($ch);

curl_close($ch);

?>
Yukarıdaki örneğin curl_setopt fonksiyonu ile yapılmış hali aşağıdadır.
<?php

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.harunalp.com');

curl_exec($ch);

curl_close($ch);

?>
Aşağıda ise , cur_setopt ile uygun şekilde ayarlandırmalar yapılandırılmıştır. Örnek olarak CURLOPT_RETURNTRANSFER yani curl_exec ile yapılan işlemde değer döndürmesi sağlanmaktadır. Bu kullanımda bir değişkene atılarak opsiyonel kullanım sunulmuştur.
<?php

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.harunalp.com');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$sonuc = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

echo htmlspecialchars($sonuc);

?>
Örnekte curl_setopt fonksiyonu ile CURLOPT_RETURNTRANSFER ayarı etkin yapılarak curl_execfonksiyonunun alınan değeri döndürmesi sağlanmıştır. Dönen değer ile dosyaya yazdırma, HTML ayrıştırıcıyla (HTML Parser) istenen değerlerin alınması sağlanabilir. CURL ayarları yapılan işleme ve protokole göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca CURLOPT_RETURNTRANSFER ayarında true değeri yerine 1 değeri false değeri yerine 0 değeri kullanılabilir.  

Kaynak  : www.yusufsezer.com.tr/php-curl-kullanimi/

Bir Yorum Yaz