Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

PDO İle Üye Girişi Uygulama

Php ile bir üye girişi gerçekleştirelim. Veritabanında kullanici_adi ve sifre adında birer alan olduğunu farz edelim. İşlemlerimizi de pdo ile gerçekleştireceğiz. Öncelikle bir index.php sayfası açalım ve içine gerekli form gönderme kodlarını geçirelim.
<html>
<body>
<form action="" method="post">
<table>

<tr>
<td>Kullanıcı Adı</td>
<td><input type="text" name="kadi" /></td>
</tr>

<tr>
<td>Şifre</td>
<td><input type="passsword" name="sifre" /></td>
</tr>

<tr>
<td></td>
<td><input type="submit" value="Giriş" /></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
Bu kodları yazdıktan sonra bir de kaydet.php açalım ve bu sayfamızda da öncelikle verilerimizi çekelim. Çektikten sonra birer değişkene atayıp veri tabanında olup olmadığını kontrol edeceğiz. Mantık olarak veritabanında a kişisi var ise ve şifresi de b ise böyle bir giriş yapmak isteyen kişi panele yani istediği sayfaya ulaşacaktır. Biz de bu yöntem ile ilerleyelim.
<?php
require("ayar.php"); // Ayar dosyamızı çağırdık.
$kadi = $_POST["kadi"];
$sifre = $_POST["sifre"];
//Boşluk kontrolü de yapalım ki boş gelmesin.
if(!$kadi || !$sifre){
echo "Boş alan bırakmayın";
}else{
$cek = $db->query("select * from uyeler where kullanici_adi = '$kadi' && sifre = '$sifre' ",PDO::FETCH_ASSOC);
//uyeler adında bir tablomuz vardı... içinde de kullanici_adi ve sifre adında alanlar.
//Şimdi etkilenen satır sayısı olup olmadığını rowCount() ile bulacağız.
if($cek->rowCount()){
//etkilenen satır var ise doğru giriş yapılmış demektir. Mesajı verebiliriz.
echo "Panele Hoşgeldiniz..." . $kadi;
//yada ;
header('refresh:0.5;url='.adresimiz.''); //şeklinde panelimize yönlendirebiliriz
}
}
?>
Bu tabi ki basit anlamda bir üye girişiydi. İleride session da oluşturupdaha gelişmiş bir üye sayfası da yapabiliriz. Önemli olan bir şey var ki o da require(“ayar.php”); komutu.Bu komutu varsayım olarak yazdım siz de üst sayfada bir bağlantı gerçekleştirebilir ya da benim gibi yeni bir sayfada yapıp çağırabilirsiniz sayfanıza.

Bir Yorum Yaz