Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

MsSql Komutlar ve Anlamları (Örnekli)

MsSql yani Microsoft Sql dilindeki tüm komutları ve anlamlarını barındıran örneklerle açıklanmış kodları bulabilirsiniz. Veri çekme , listeleme , düzenleme , birleştirme , ekleme , belirli bir limite kadar çekme gibi işlemleri buradaki komutlar sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. DISTINCT: Birbirinin aynısı olan satırları listelemek için kullanırız.
“select distinct uyeadi from uyeler”
IN: Koşul belirlerken kullanırız. İsmi ahmet,mehmet ve ali olan bilgiler çekmek için kullanılır.İn ana sözcüğünden sonra parantez açılır ve virgüller ile belirtilir. Örnek ; bilgilerini listelemek için.
“select * from uyeler where uyeadi in (‘ahmet’,’mehmet’,’ali’ )”
LIKE: Aradığımız komutu bulmak için içerisinde istediğimiz kelimenin geçmesini ve böyle veriyi getirmek istiyorsak like komutu kullanılır. Başına , iki tarafına ya da sağına koyulan % işareti ile o kelimeye ait veriyi getirebiliriz. “select * from uyeler where uyeadi like ’%a’” // ilk harfi a olanları getir demişiz. BETWEEN: Koşulu belirleyeceğimiz zaman iki sayı arasındakileri getirmeye yarar. Örnek olarak between yazdıktan sonra maaşı 2000-3000 arasındaki değerleri getirmemize yarar.Değerler arasına ise ‘and’ konur.
“select * from uyeler where maas between 2000 and 3000”
SUM: Seçilen değerlerin toplamunu buldurur. Bir fabrika işçilerinin toplam aldıkları maaşların toplamına şu şekilde erişebiliriz.
“select sum(ucret ) from uyeler”
MAX, MIN, AVG: Değerlerin en büyük , en küçük ve ortalamasını bulmamıza yarar.MAX en büyüğü , MIN en küçüğü , AVG ise ortalamalarını verir. Örnek ;
“select MAX(UCRET ), MIN(UCRET ), AVG(UCRET ) from uyeler where tarih>’01.01.1999’”
ORDER BY ASC: Tablodan alınan bilgileri alfabetik sıraya göre yani a’dan z’ye sıralamamıza yarar.
“select * from uyeler order by asc”
ORDER BY DESC: Tablodan alınan bilgileri ASC’nin tam tersine göre yani sondan başa doğru sıralar.Son eklenen veriden ilk eklenene doğru gibi…
“select * from uyeler order by desc”
GROUP BY: Genelde istatistik amaçlar için kullanırız. Mesela hangi tarihte kaç isçinin ise alındığını bulmak için. ALIAS: Genelde tablonun veya kolonun adını başka bir şeymiş gibi değiştirebiliriz. Uyeler tablosundaki uyeadi kolonunun adını isim yaptık yani isim olarak çağırabiliriz.
“SELECT uyeadi AS isim FROM uyeler”
JOIN: Bazen iki yada daha fazla tablodan veri çekmemiz gerekebilir, bu gibi durumlarda bu metodu kullanırız. Birbiri ile ilişkilendirilmiş iki tablomuz var biri uyeler diğeride detaylar olsun. İki tablodanda aynı anda sorgulama veya veri çekeceğiz. Uyeler tablosunda id=1 ise detaylar tablosundaki karşılğı ise uyeno=1 olarak yapıyoruz.
"SELECT * FROM uyeler,detaylar WHERE uyeler.id=detaylar.uyeno"

INNER JOIN OLARAK

"SELECT * FROM uyeler INNER JOİN detaylar ON uyeler.id=detaylar.uyeno"

LEFT JOIN OLARAK

"SELECT * FROM uyeler LEFT JOİN detaylar ON uyeler.id=detaylar.uyeno"
UNION ve UNION ALL : Join methoduna benzer ama sadece aynı kolonlara sahip tabloları birbirine bağlar. Uyeler ve Detylar tablosundaki uyeadlarını sorgular.
“Select uyeadi from uyeler UNION Select uyeadi from detaylar”
Sadece UNION kullanırsak iki tabloa aynı isimler olsa bile tekrarlar. UNION ALL kullanırsak iki tabloda aynı isimler olsa bile sadece tekini sorgular.
“Select uyeadi from uyeler UNION ALL Select uyeadi from detaylar”
Kaynak : bilisimogretmeni.com      

Bir Yorum Yaz