Kullanım Koşulları

İşbu kullanım koşulları Kando Yazılım web sitesi www.kandoyazilim.com adresine ve Kando Yazılım Mobil Uygulamalarına erişim sağlayacak kişilerin (bundan böyle müşteri olarak anılacaktır) www.kandoyazilim.com adresine veya Kando Yazılım Mobil Uygulamalarından herhangi birine girmesi ile yürürlüğe girmiş olacaktır. 

Bu web sitesinin veya uygulamaların herhangi bir bölümünde yer verilen her türlü bilgi, ürün veya hizmetin kullanımı dahil olmak üzere bu web sitesinin veya mobil uygulamanın kullanımı, işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ve bu web sitesinde veya mobil uygulamada yer verilen diğer uyarıların tarafınızca kabul edilmiş olması üzerine size sunulmaktadır. Bu web sitenin veya mobil uygulamanın herhangi bir bölümünde yer verilen bilgi, ürün veya hizmetleri kullanıyor olmanız, bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ve bu web sitesinde yer verilen diğer uyarıları kabul ettiğiniz ve bunlara uymayı ve bunların gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu belgelerden birer çıktı alıp kayıtlarınızda saklamanızı öneririz.

Kullanım Koşullarında Değişiklik

Kando Yazılım, bu Kullanım Koşullarında size önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapma, yeni madde ekleme veya çıkarma hakkına sahiptir. Bu Kullanım Koşullarında yapılacak değişiklikler, söz konusu değişikliklerin web sitesinde yayınlanması ile geçerlilik kazanacaktır. Değişikliklerden sonra web sitesini kullanmaya devam etmeniz yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir, bu nedenle web sitesini zaman zaman kontrol etmenizi öneririz.

Kullanım Kısıtlamaları

Kando Yazılım ’ın önceden açık yazılı izni olmaksızın bu web sitesini, içeriğini veya herhangi bir bölümünü hiçbir şekilde veya hiçbir araçla (elektronik, mekanik, fotokopi alma veya diğer) indiremez, değiştiremez, çoğaltamaz, yeniden nakledemez, dağıtamaz, yayamaz, satamaz, basamaz, yayınlayamaz, kullanamaz, icra edemez veya dolaşıma sokamazsınız. İndirme işlemi sonucunda indirdiğiniz materyal üzerinde hiçbir hak, mülkiyet veya yararlanma hakkı edinmiş olmazsınız. Web sitemize veya mobil uygulamamıza erişim ve bu siteyi veya mobil uygulamayı kullanım hakkınız Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olmakla birlikte kaynak kanun ve yönetmeliklere de tabi olabilir. Web sitemizin veya mobil uygulamamızın kullanılmasıyla ilgili tüm bu belirtilen kanun ve yönetmeliklere uyacağınızı kabul etmektesiniz.

Parolalar (Şifreler)

Web sitemizdeki veya mobil uygulamamızdaki belli hizmetlerden yararlanmak amacıyla, bize kayıt yaptırmanız gerekebilir. Kayıt yaptırırken, hakkınızda eksiksiz ve doğru bilgiler vermeyi ve bu bilgilerin değişmesi halinde gerekli güncellemeleri yapmayı kabul etmektesiniz. Kayıt yaptırırken, bir kullanıcı adı ve/veya parola (şifre) alabilirsiniz. Hesabınızın ve parolanızın güvenliğinden ve gizliliğinden tek başınıza sorumlu olup, hesabınız veya parolanız altında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. Kando Yazılım parolanızın izinsiz kullanılması sonucunda doğabilecek zarar veya yükümlülüklerden sorumlu değildir. Eğer parolanız kaybolur veya çalınırsa, kaybolan veya çalınan parolanın devre dışı bırakılıp yeni bir parolanın verilmesi için söz konusu durumu Kando Yazılım’ a bildirmek sizin sorumluluğunuzdadır.
 
Yasal Uyarı

Kando Yazılım web sitesinde veya mobil uygulamasında size doğru ve güncel bilgi vermek için ticari olarak elinden gelen gayreti göstermiş bulunmaktadır. Bununla birlikte, Kando Yazılım bu web sitesinde veya mobil uygulamada yer verilen, web sitesinden veya mobil uygulamadan indirilen veya erişilen bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği, güncelliği veya eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.
Bu web sitesinde veya mobil uygulamada aksi açıkça belirtilenler haricinde, web sitesinin veya mobil uygulamanın performansı ve web sitesinden veya mobil uygulamdan erişilen veya web sitesinde veya mobil uygulamada sunulan tüm bilgiler, ürünler veya hizmetler, (tamamiyle ilgili yasal mevzuatın elverdiği ölçüde) mülkiyet, satılabilirlik, belli bir amaca uygunluk, üçüncü şahıs haklarına tecavüz edilmemesi veya sistem entegrasyonu ile ilgili garantiler veya zımni garantiler de dahil olmak üzere  açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti verilmeksizin “olduğu gibi” esasıyla sunulmaktadır. Kando Yazılım, web sitesinde aksi açıkça belirtilenler haricinde, web sitesinin veya mobil uygulamanın üzerinden erişilen veya elde edilen her türlü bilgi, ürün veya hizmetin süreklilik arz edeceği, kesintisiz olacağı, hatasız olacağı (veya hatalar tespit edildiğinde düzeltileceği), güvenli olduğu veya virüs veya diğer zararlı unsurları içermediği yönünde size karşı herhangi bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. Kando Yazılım, web sitesine veya mobil uygulamasına girmeniz, web sitesinden veya mobil uygulamadan herhangi bir materyal indirmeniz veya web sitesindeki veya mobil uygulamamızdaki materyalleri kullanmanız sonucunda yaşanabilecek güvenlik ihlallerinden veya bilgisayar veya erişim sağladığınız mobil sisteminizde oluşabilecek hasarlardan veya veri kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Kando Yazılım, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin veya bildirimde bulunmaksızın web sitesinin veya mobil uygulamanın tamamını veya bir bölümünü veya web sitesinde yer verilen herhangi bir içeriği değiştirme, bunlara erişimi devre dışı bırakma veya geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkını saklı tutar.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Web sitemizi ziyaret etmek, bu web sitesini kullanmanın ve bu web sitesinde yer verilen bilgilere itimat etmenin veya mobil uygulamamızı kullanmak riskinin size ait olacağını onaylamış ve kabul etmiş bulunmaktasınız. Sözleşme veya haksız fiil olup olmadığına bakılmaksızın, bu web sitesinin veya mobil uygulamanın kullanılması veya performansı dolayısıyla herhangi bir şekilde doğacak tüm doğrudan, dolaylı, menfi, müsbet, ya da diğer zarar ve hasarlardan, bunların ortaya çıkma olasılığı Kando Yazılım veya yetkili temsilcilerine bildirilmiş olsa dahi, Kando Yazılım sorumlu tutulamaz.

Kullanıcının Beyan ve Garantileri; Kullanıcının Tazminatı

En az 18 yaşında olduğunuzu ve Kullanım Koşullarının gereklerini yerine getirme taahhüdü altına yasal olarak girme ehliyetine sahip olduğunuzu kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bu web sitesini veya mobil uygulamayı (ve bu web sitesi veya mobil uygulamadan eriştiğiniz veya yer verilen tüm hizmetleri) kullanarak vermiş olduğunuz tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ve garanti etmekte ve Kullanım Koşullarına ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.
Üçüncü şahıslarca bu web sitesini veya mobil uygulamayı kullanmanız veya Kullanım Koşullarına aykırı hareket etmeniz nedeniyle iddia edilecek her türlü kayıp, yükümlülük, hak talebi, istem, zarar veya giderden (makul ölçüler dahilinde mahkeme masrafları dahil) bizi ve bağlı ortaklıklarımızı, iş ortaklarımızı, yöneticilerimizi, yönetim kurulu üyelerimizi, çalışanlarımızı ve mümessillerimizi ari tutmayı, savunmayı ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Tarafınızca tazmin edilmesi gereken  konularda savunma ve süreç kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutmakla birlikte bunu yapmamız tazminat yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmayacaktır.

Üçüncü Şahıs Web Siteleri veya Mobil Uygulamaları

Diğer web sitelerine veya mobil uygulamalara verilen linkler ve üçüncü şahıslarca sunulan ürün ve hizmetlere yapılan atıflar size yalnızca kolaylık sağlama amacına yönelik olup, bu web sitelerini işleten kuruluşlara, bu web sitelerinde yer verilen içeriğe veya üçüncü şahıs ürün ve hizmetlerine Kando Yazılım ’ın onay verdiğini veya bunları uygun bulduğu anlamına gelmemektedir. Kando Yazılım ’ın diğer kuruluşlarca sağlanan web siteleri veya içerikler yahut üçüncü şahıslarca sunulan ürün ve hizmetler üzerinde bir kontrolü veya sorumluluğu olmadığından, bunların herhangi birini kullanmanızdan doğabilecek sonuçlardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve bunların kullanılmasından kaynaklanacak risklerin size ait olduğunu bilmekte ve kabul etmektesiniz.

Mülkiyet Konusu Haklar

Kando Yazılım ticari markası ve tescil edilmiş olsun olmasın grafikler, logolar, “genel görüntü” ve ticari takdim şekli de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kando Yazılım ’ın diğer tüm ticari marka ve hizmet markaları üzerindeki mülkiyet hakları Kando Yazılım ve /veya bağlı şirketlerine aittir, ait olmaya devam edecektir ve ulusal ve uluslararası ticari marka kanunlarıyla korunmaktadır. Kando Yazılım ’ın veya ilgili bağlı şirketinin önceden yazılı izni alınmadan bu ticari marka ve hizmet markalarının kullanılması yasaktır. Bu web sitesinde veya mobil uygulamada bulunan diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Kando Yazılım bunlar, bunların sahipleri, ürünleri veya hizmetleri hakkında hiçbir beyanda bulunmamaktadır.

Bu web sitesindeki veya mobil uygulamdaki tüm içerikler ve bunları konu alan derlemeler Kando Yazılım ’ın ve/veya bağlı şirketlerinin (veya belli durumlarda, bu web sitesinin başka kullanıcılarının veya üçüncü şahıs içerik sağlayıcılarının) mülkiyetinde olup bu içerikler ulusal ve uluslararası ticari marka kanunlarıyla korunmaktadır. Bu web sitesinde veya mobil uygulamda yer verilen bilgiler yalnızca kendi kişisel kullanım amaçlarınız için veya temsil ettiğiniz işletmenin ticari amaçlı olmayan iç işlerinde Kullanım Koşullarında öngörüldüğü şekilde kullanılabilir, ancak bunlar içerik dışına çıkarılamaz veya yanıltıcı veya ayrımcı bir biçimde takdim edilemez. Kando Yazılım size açıkça vermediği tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Genel

Eğer herhangi bir yetkili mahkeme Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü her ne nedenle olursa olsun geçersiz veya uygulanamaz bulur ise, o hüküm mevzuatın elverdiği en geniş ölçüde uygulanacak olup, Kullanım Koşullarının diğer hükümleri bundan etkilenmeyip aynen geçerli olmaya devam edecektir. Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünden feragat edilmesi o hükümden ileriye yönelik olarak veya tekrardan feragat edileceği anlamına gelmediği gibi, Kullanım Koşullarının diğer bir hükmünden feragat edildiği anlamına da gelmeyecektir.
Kullanım Koşulları sizin için olduğu kadar, mirasçılarınız, vasiyeti tenfiz memurlarınız, halefleriniz ve devralanlarınız için de bağlayıcı olup, Kando Yazılım’ dan önceden yazılı izin almadan bu anlaşmayı başkalarına devredemezsiniz, Kando Yazılım kendi takdirine bağlı olarak devir izni vermeyebilir. Kullanım Koşulları Kando Yazılım tarafından istenildiği zaman sonlandırılabilecek olup, sonlandırılmadıkça ve sonlandırılıncaya kadar geçerliğini koruyacaktır. Kando Yazılım bu anlaşmayı herhangi bir bildirimde bulunmaksızın başkalarına devredebilir.
Bu Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.  Kullanım Koşullarından ya da bu web sitesinin veya mobil uygulamasının kullanılmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.