Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

JQuery ile When Then Kontrolü

jQuery ile birçok Ajax istek gönderimi yapılmakta. Bu isteklerin iki farklı dönüşü var bildiğiniz gibi.İşte bu isteklerden olumlu ya da olumsuz dönüşleri When Then ile kontrol edebiliyoruz. Aşağıda gösterilen prototip genel anlamda jquery ile When Then Kontrolü‘nü açıklamakta.
$.when(---Ajax İsteğimiz---).then(---ilk parametre---, ---ikinci parametre---);
Ajax ile gelen isteği ilk olarak When bölümünde kontrol ettiriyor ve buna bağlı olarak Then kısmında da dönen sonuca göre işlem yaptırıyoruz. İki adet parametre alıyor. Dönen sonuç true ise ilk fonksiyon , false ise ikinci fonksiyon çalışıyor.Çalışma mantığı oldukça sade. Zaten aşağıdaki örnek de jquery ile when then kullanımını basit anlamda açıklamakta.
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
$.when($.ajax("single.html")).then(true,false);
function true()
{
  alert("İşlem Başarılı.");
}
function false()
{
  alert("İşlemde bir sorun var.");
}
</script>
</body>
</html>
Burada gördüğünüz gibi “$.ajax(“single.html”)” komutu sayesinde single.html sayfası ajax ile talep edilmekte. Eğer sayfa cevap verirse true , vermezse false fonksiyonu dönecektir. İşlemlerimizi de buna göre kendi yazdığımız fonksiyonlarda gerçekleştireceğiz. İyi çalışmalar…

Bir Yorum Yaz