Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

jQuery ile Nesnenin CSS Özelliklerini Bulma

jQuery birçok method sayesinde işlemlerimizi gerçekleştirmemizi sağlıyor. Bunlardan bir tanesi de css metodu. Ek bir işleme gerek kalmadan metinde ya da nesnede yer alan css değerine ulaşabilirsiniz. Bize sadece style komutu içindeki font-size , border , width  gibi değerler lazım. Metodu uyguladıktan sonra css komutunu yazıyoruz.Bunu alert ettiğimizde ise bize sonucu veriyor. Öncelikle bir html sayfası ve bir div oluşturup  içine style tanımlaması yapalım.
<html>
<head>
</head>
<body>
<div style="margin:20px;"></div>
</body>
</html>
Yukarıdaki div margin:20px özelliğine sahip. Biz margin değerini belirterek ondan 20px olan değeri istediğimizi anlatmamız gerekiyor. jQuery kısmına geçelim ve değerli alalım. Eğer birden fazla değere ulaşmak istersek yine aynı şekilde bir değişkene bu değeri alabilir ve ekrana yazdırabiliriz.
<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$("document").ready(function(e) {
    var cssdeger = $("div").css("margin");
  alert(cssdeger);
});
</script>
Kodlar oldukça açık anlatacak pek bir şey yok gibi 🙂 Css metodunu uygulayıp özelliği alıyoruz. Not: Eğer verdiğiniz değer “pt” değerinde ise bu değeri yine “px” olarak alırsınız. İyi çalışmalar herkese…

Bir Yorum Yaz