Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

jQuery ile Karakter Sayısı Hesaplama

Ajax dosyasına erişim nasıl engellenir ?
jQuery ile yeni bir uygulama… Karakter sayısını hesaplamayı php ve diğer yazılım dilleriyle de yapabildiğimiz gibi jquery ile de yapabiliyoruz. Burada yer alan “keyup” eventi bu işlevi görüyor ve kullanıcı her karakter girdiğinde burası etkileniyor. Haliyle bu mantık ile bir text alanına girilen karakter sayısını alabilyoruz. Uygulama kısa ve oldukça kullanışlı. Bir göz atalım ;
<input type="text"  id="yazi" />
<br />
<label id="TextKarakterSayisi"></label>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
var KarakterSayisi = 0;
$("#yazi").keyup(function () {
KarakterSayisi = $("#txtText").val().length;
$("#TextKarakterSayisi").html(KarakterSayisi);
});
});
</script>
 

Bir Yorum Yaz