Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

jQuery ile eq Fonksiyonu Kullanımı

jQuery ile eşitlik kontrolü yapan bu fonksiyonun ismi aslen “equalizer“dir. Bu fonksiyonun işlevine ve kullanımına bir bakalım. Bir eleman kümesi (örneğin ul,li yapısı) içerisinde yer alan index elemanı yakalamamızı sağlar.Basit anlamda gösterimi şu şekildedir;
$("nesne eleman:eq(index)")
  Böyle bir kullanım ile belirlenen index değerine düşen elemanı elde edebiliriz. Normal bir örnek yapalım ve mantığını iyice anlayalım.
<ul id="siir">
<li>Yasin okunan tütsü tüten çarşılardan</li>
<li>Geçerdi babam </li>
<li>Başında yağmur halkaları </li>
<li>Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde </li>
</ul>
  Yukarıda bir şiiri ul li yapısınız içerisine aldık ve id değeri ise siir. Burada değerler 0’dan başlayacak yani (n-1 kadar). Bize burada eq fonksiyonu ilk satırı 0 ve ikinci satırı ise 1 değeri olarak verecektir. Şimdi gerekli html ve jquery kodlarımızı kaynak dosyamıza yerleştirelim.
<style type="text/css">
.isaret{
color: #FFFFFF;
background-color: #0000FF;
}
</style>

<input type="button" onClick="Sec();" value="Sec" />

<script type="text/javascript">
function Sec() {
$("#siir li:eq(1)").addClass("isaret");
}
</script>
  Burada listede yer alan eq(1) indexli yani ikinci sırada yer alan satıra belirttiğimiz stili atayacaktır. Tabi bu kullanım ile sadece stil atamak garip olur. Daha gelişmiş örnekler verilebilir. Bu örnekten çıkarılacak bilgi şudur ki , eq fonksiyonu belirttiğimiz indexte yer alan elemanı yakalamamızı ve ona göre işlem yapmamızı sağlar.    

Bir Yorum Yaz