Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

jQuery – first ve last Kullanımı

jqueryfirstvelastkullanimi
İsimlerinden anlam çıkarmak çokta zor olmasa gerek. First yani ilk ve Last yani son eleman değerlerini almamıza yarayan birer parametredirler.  Bir ul>li yapımız olduğunu düşünelim.Bu değerleri veri tabanından çektiğimizi ve ilk kayıt-son kayıt çektirmek istediğimizi varsayalım. İlk olarak html formumuzu oluşturalım.
<ul id="Liste">
  <li>Ayşe Duran</li>
  <li>Fatma Keskin</li>
  <li>Burcu Biricik</li>
  <li>Kenan Işık</li>
<li>Kerem cem</li>
</ul>
Şimdi bu değerlere jquery de first ve last ile erişerek ilk ve son değerleri alacağız. Bunun için de bir butonumuz olsun ve işlem sonucunda değerleri alıp alamadığımızı görelim.
<input type="button" onClick="secim();" value="Sec" />
Ardından jquery kısmımıza geçelim.
<script type="text/javascript">
    function secim() {
      $("#Liste li:first").addClass("ozellik");
      $("#Liste li:last").addClass("ozellik");
    }
  </script>
Gördüğünüz gibi secim metodu uygulandığında listedeki ilk değer ve son değer alındı. Belli olması açısından css kısmında bir değişiklik yapabilirsiniz. Misal “ozellik” adında bir class ekleyebilirsiniz butona tıklandığında.Böylece ilk ve son değere açıkça ulaşabilirsiniz. Css kodlarımızda şöyle olsun ;
<style type="text/css">
    .ozellik{
      color: #FFFFFF;
      background-color: black;
      font-weight:bold;
padding:5px;
    }
  </style>
Yukarıdaki örnek jQuery – first ve last  parametreleri kullanımını açıkça anlamanıza yeter.  Başka metodlar parametreler ve örneklerde görüşmek üzere iyi çalışmalar.

Bir Yorum Yaz