Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

JavaScript – window.open Komutu

Javascript kullanıyorsanız birçok alanda kullanıcıya yeni bir pencere açmak durumunda kalabilirsiniz. Bunu JavaScript – window.open Komutu ile yapıyoruz.  Bu komut başlıca birkaç parametre alıyor. Bunları eğer javascrtipt makalesi okuyacak dereceye geldiyseniz az çok tahmin edebilirsiniz. Sitenin adı , sayfa başlığı , yükseklik , genişlik , sağdan soldan boşluklar , toolbar değeri ve scroll barın açılıp açılmaycağı gibi değerler alıyor.
window.open("http://www.harunalp.com", "Sayfa Başlığı", "top=20,left=40,width=500,height=300,toolbar=no,scrollbars=yes");
Bu komutu hem javascript hem de tahmin edebileceğiniz gibi jquery’de kullanabilirsiniz. Belki projelerinizde belki de admin panellerinizde işinize yarayabilir. İyi çalışmalar…

Bir Yorum Yaz