Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

JavaScript – Seçili Metni Alma

Javascript ile birçok şeyi yapabildiğimiz gibi kullanıcının ya da sizin ihtiyacınıza göre seçili olan metni elde edebilirsiniz. Seçim yöntemi ile birçok işlemin yapıldığını varsayarsak javascript ile seçili metni alma işinize yarayabilir. Aşağıdaki örnek ise ufak javascript bilgisi ile anlaşılabilecek düzeyde.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready( function ()
    {
      $("body").dblclick( function ()
      {
        function SeciliMetiniGetir()
        {
          var text = "";
          if (window.getSelection)
          {
            text = window.getSelection().toString();
          } else if (document.selection && document.selection.type != "Control")
          {
            text = document.selection.createRange().text;
          }
          return text;
        }
 
        alert(SeciliMetiniGetir());
      });
    })
  </script>
</head>
<body>
  <p>Wordpress alt yapısı ile oluşturulmuş bir web sitesi.</p>
  <p>Php tabanlı yazılmıştır ve zend framework gibi güçlü bir fw kullanılmıştır</p>
  <p>Yukarıdaki yazılımın adı nedir ?</p>
</body>
</html>
Böylece metinde seçtiğiniz alanı alert komutu ile yazdırabilirsiniz.Tabi kullanımınıza göre seçileni ekrana yazdırmak yerine farklı bir işlem de uygulayabilirsiniz. İyi çalışmalar.

Bir Yorum Yaz