Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

Javascript Kullanarak txt okuma

Javascript içinde php değişkeni nasıl kullanılır ?

Merhaba arkadaşlar, Javascript Kullanarak txt okumak oldukça kolay bir kod parçacığı ile gerçekleşiyor.Bunun için bir fonksiyon yazıyoruz ve bu fonksiyon adım adım , XMLHttpRequest sayesinde verinin arka planda çalışan işlemlerle eş zamanlı olarak veriyi çıktı olarak vermesini sağlamak adına bir nesne oluşturulup kullanılmaya başlıyor. Dosya açılıyor ve Get metodu ile txt içeriğine bir istek gönderilip veri alınıyor.

Şimdi bir sonraki if koşulu içindeki kontrolün sebebini açıklaması için developer.mozilla.org sitesinden aldığım bu tabloyu sunuyorum. İşlem tamamlandı ise yani txt içeriği okunduysa değişkene aktarıp tüm içeriği klasik console.log yöntemiyle yazdırıyoruz.

Value State Description
0 UNSENT Client has been created. open() not called yet.
1 OPENED open() has been called.
2 HEADERS_RECEIVED send() has been called, and headers and status are available.
3 LOADING Downloading; responseText holds partial data.
4 DONE The operation is complete.

function readFile() {          var rawFile = new XMLHttpRequest();          rawFile.open("GET", "text.txt", true);          rawFile.onreadystatechange = function() {            if (rawFile.readyState === 4) {              var allText = rawFile.responseText;              console.log(allText);            }          }          rawFile.send(); }

document.getElementById("textSection").innerHTML = allText;

console.log yerine bu şekilde bir html elementinin içine de gömebiliriz.

Not: onreadystatechange Niteliği , servere bir istek yaptığımızda bu isteğin sonucunda dönen veriyi(response) alabilmek için onreadystatechange niteliğini kullanırız. onreadystatechange niteliği içinde bir fonksiyon barındırabilir. Serverden dönen veriyi alabilmemiz için bir fonksiyon hazırlayıp onreadystatechange niteliğine bu foksiyonu atayabiliriz.

Javascript Kullanarak txt dosyasını açma okuma ve yazdırma işlemleri bu kadardı. Herkese iyi çalışmalar.

Bir Yorum Yaz