Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

Javascript içinde php değişkeni nasıl kullanılır ?

Javascript içinde php değişkeni nasıl kullanılır ?

Tamamen ihtiyaçtan doğan kod gereksinimlerinde bir yeni yöntemle daha sizlerleyim :  Javascript içinde php değişkeni nasıl kullanılır ? Javascript içerisined php değişkenini kullanmak için html kısmında

<input id="deger" value="<?php echo $degisken; ?>" hidden>

javascript kısmına ise

$("#deger").val()
alert( $("#veri").val() )

deger id değerine sahip html nesnesinin içerisindeki değeri böylece kullanabiliyoruz.

Bir Yorum Yaz