Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

Java – Yapıcılar (Constructors)

Java da yapıcılar , new anahtar kelimesi ile yeni bir nesne oluşturulduğunda devreye girerler. Başlangıç değer atamasını yapmak için kullanılırlar. Java – Yapıcılar (Constructors) için basit bir örnek verecek olursak SınıfAdı nesne1 = new SınıfAdı. Bu sayede varsayılan yapıcı çağrılmış oldu.

Yapıcıların Özellikleri

1-) Yapıcı (constructor) ismi ile sınıf ismi aynı olmalıdır. 2-) Yapıcı (constructor) her zaman new anahtar kelimesi ile çağrılır. 3-) Yapıcılar geriye değer döndürmez. 4-)Yapıcılar parametreli ve parametresiz olarak kullanılabilir. Parametresiz Yapıcı
class ClassName{
int deger;
ClassName()
{
deger=10;
}
}
Parametreli Yapıcı
class ClassName {
int deger;
ClassName(int i)
{
deger=i;
}
}
 

Bir Yorum Yaz