Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

Java – Kullanıcıdan Bilgi Alma (Scanner)

Java ile kullanıcıdan bilgi alabiliriz. Bu kullanımı bize Scanner sınıfı sağlamakta. Bu sayede kullanıcıdan bilgi alarak işlemlerimizi daha dinamik bir biçimde yapabiliriz. Diğer dillerde nasıl ki kutucuğa isim soyisim veya kullanıcı adı , şifre ikilisi gibi bilgiler giriliyorsa Java‘da da bu şekilde kullanıcıdan bilgi alabiliriz. Bunun için bir Scanner nesnesi oluşturmamız gerekiyor. İsmi size kalmış fakat oku adında bir isim vermek doğru olacaktır. Öncelikle import edilmesi gereken kütüphaneye bakalım.
import java.util.Scanner;
Eğer normal şekilde Scanner sınıfını kullanmaya çalışsaydık zaten hata verecekti ve hatayı veren Scanner sözcüğünün üzerinde de bu hatanın düzeltilmesi için kütüphaneyi otomatik import eden bir link bulunacaktı. Şimdi kütüphane yüklendiğine göre ilk Scanner nesnemizi oluşturabiliriz.
Scanner oku= new Scanner(System.in);
Böylece bir Scanner nesnesi oluşturduk. Bunu kullanıcıdan bilgi almadan önceki kısma eklemeliyiz ki tüm satırlarda kullanabilelim. Şimdi ufak bir örnek ile kullanıcının doğum tarihini hesaplayalım. Bunun için bir yaş almamız gerekecek kullanıcıdan. Birde kendimiz bugünkü tarihi eklemeliyiz. Kodlar oldukça anlaşılır aslında bir bakalım.
import java.util.Scanner;

public class JavaClass {
	
	public static void main(String args[]){
		
		 
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		int yas;
		System.out.print("Yaşınız:");
		yas = scan.nextInt();
		int dogumTarih = 2016 - yas;
		System.out.print(dogumTarih + " Tarihinde doğmuşsunuz");
		
		 
	}	
}
Burada ben oku yerine Scan isminde bir Scanner sınıfı kullandım. Aynı işlemler yapılacak sonuçta. Böylece kullanıcıya yaşını sorduk. “yas = Scan.nextInt();”  bölümü kilit bölüm diyebiliriz. Burada nextInt() metodu int değerlerin alınacağını söylüyor. Gelen değeri de bir alt satırda işledik. Biraz programlama bilgisi ile anlaşılmayacak bir şey yok burada. Doğum tarihini şuan ki tarih olan 2016’dan çıkardık ve değişkene attık. System.out.print ile de ekrana yazdırdık. Burada eğer int değil de String değerleri almak istersek de Scan.nextInt() yerine Scan.nextLine() kullanmamız gerekecekti. Ama bildiğiniz gibi String ifadeye kullanıcı özel karakter dahi girebiliyor.  Bu şekilde basit anlamda bir program da yazmış olduk.

Bir Yorum Yaz