Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

Java ile String İfadelerin Karşılaştırılması

Java ile c# dili ne kadar birbirine benzese de string ifadelerin karşılaştırılmasında bir farklılık söz konusu. C# dilindeki karşılaştırmaya ve java ile karşılaştırmaya bir bakalım. c# dilinde “==” operatörü ile bu durumu kontrol edebilirken Java’da ise “equals” bu görevi görmektedir. İki dilin de örneğine bir bakalım.

C# ile Eşitlik Kontrolü

string deger1 = "Örnek değer 1";
string deger2 = "Örnek değer 2";
if (deger1== deger2)
{
Console.WriteLine("Eşitler");
}
else
{
Console.WriteLine("Değiller");
}
  Şimdi de java ile iki string ifadeyi kontrol edelim eşitler mi diye…

Java ile Eşitlik Kontrolü

String deger1= "Örnek değer";
String deger2= "Örnek değer";
if (deger1== deger2)
{
System.out.println("Eşit");
}
else
{
System.out.println("Değil");
}
  Şimdi burada önemli olan nokta şudur ki c# dili ile iki değeri “==” operatörü ile konrol edersek bunların değerlerini karşılaştırmış oluruz. Java ile böyle bir kullanım yaparsak bunların referansları baz alınır. Şimdi Java ile iki değerin değerini kontrol edelim.
String ifade1= "Örnek değer";
String ifade2 = "Örnek değer";
if (ifade.equals(ifade2))
{
System.out.println("Eşit");
}
else
{
System.out.println("Değil");
}
  Görüldüğü gibi javada iki string ifadenin değerleri karşılaştırılacaksa “equals” metodu kullanılıyor. İki dil bilindiği üzere birbirlerine çok ama çok yakınlar fakat bu oran %80-%85 civarında. Elbette böyle farklılıklar söz konusu. Java ile string ifadelerin karşılaştırılması böyleydi. Sonraki java ve c# derslerinde görüşmek üzere.

Bir Yorum Yaz