Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

Blog

jqueryfirstvelastkullanimi

jQuery .attr() Metodu ve Kullanımı

jQuery ile .attr() metodunu açıklayacak olursak öncelikle tam bir Türkçe karşılığı olmadığını söyleyerek başlayabiliriz. Ancak ilk olarak bir input içerisindeki name , value değerlerinin bir attribute olduğunu söyleyebiliriz. <input name="isim" value="harun" /> Şimdi yukarıdaki değerlere .attr() metodu ile erişip bu değerleri kontrol edebileceğiz. $('.button1').click(function(){     $('input').attr('value','yeni değer'); }); Burada .attr() ile seçtiğimiz value attribute’sine yeni değer olarak "yeni değer" verdik. Çoklu attribute…

Devamını Oku icon