Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

C# Mini Mp3 Çalar Yapımı

C# ile mini mp3 çalar yapımı için toplamda dört adet butona ihtiyacımız var.  Bunlar dosya aç , yürüt ,durdur ve kapat düğmeleri olacak. Ardından bir texbox ve opendialog eklemesi yapalım. Atık mp3 çaları oluşturmak için gerekli kodları yazmaya başlayabiliriz.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace MiniPlayer
{
public partial class Form1 : Form
{
[DllImport("winmm.dll")]

private static extern long mciSendString(string strCommand, StringBuilder strReturn, int iReturnLength, IntPtr hwndCallback);
public string Pcommand;

public bool isOpen;

public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void DosyaAc_Click(object sender, EventArgs e)
{
openFileDialog1.Filter = "Media File(*.mpg,*.dat,*.avi,*.wmv,*.wav,*.mp3)|*.wav;*.mp3;*.mpg;*.dat;*.avi;*.wmv";
openFileDialog1.ShowDialog();
if (openFileDialog1.FileName != "")
textBox1.Text = openFileDialog1.FileName;
}

private void DosyaCal_Click(object sender, EventArgs e)
{
Pcommand = "open \"" + textBox1.Text + "\" type mpegvideo alias MediaFile";

mciSendString(Pcommand, null, 0, IntPtr.Zero);

isOpen = true;
Play(true);

}

private void Durdur_Click(object sender, EventArgs e)
{
Pcommand = "close MediaFile";

mciSendString(Pcommand, null, 0, IntPtr.Zero);

isOpen = false;

}

private void Cikis_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
public void Play(bool loop)
{

if (isOpen)
{

Pcommand = "play MediaFile";

if (loop)

Pcommand += " REPEAT";

mciSendString(Pcommand, null, 0, IntPtr.Zero);
}
}
}
}
  Bu sayede mini bir mp3 çalar yapımı için gerekli alt yapıyı hazırladık. Kullanımı hakkında biraz araştırma yaparak en iyi şekilde kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.

Bir Yorum Yaz