Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

C# ile MD5 Şifreleme

C# ile MD5 şifreleme nasıl yapılır konusuna gelirken öncelikle kullanım alanın bahsetmek isterim. Kullanıcıdan alınan şifre , tc no gibi gizli bilgilerin veritabanına kaydedilirken şifrelenmesi iki taraf için de doğru olacaktır. Girilen karakterleri 128 bit genişliğinde şifreler ve günümüzde en çok kullanılan şifreleme yöntemidir. Kütüphanemizi dahil ederek kullanımına bakalım.
using System.Security.Cryptography;
  Öncelikle veritabanına kaydedilecek karakterlerin şifrelenmesi için gerekli fonksiyonu yazalım.
public static string MD5eDonustur(string metin)
{
MD5CryptoServiceProvider pwd = new MD5CryptoServiceProvider();
return Sifrele(metin, pwd);
}
  Girilen şifreyi MD5CryptoProvider değişkeni aracılığıyla md5 şifrelemiş olduk.
private static string Sifrele(string metin, HashAlgorithm alg)
{
byte[] byteDegeri = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(metin);
byte[] sifreliByte = alg.ComputeHash(byteDegeri);
return Convert.ToBase64String(sifreliByte);
}
  Şifremizi bir byte dizisine aktararak diziyi md5 algoritması ile şifreledik. Haliyle dizideki değerler md5 algoritmasıyla şifrelendi. Değeri string olarak geriye döndürdük. Şimdi fonksiyonu bir örnek ile deneyebilirsiniz.
label1.Text = MD5eDonustur(textBox1.Text);
  Not : Md5 Şifrelemeyi php dilinde öğrenmek için TIKLAYIN!

Bir Yorum Yaz