Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

C# ile Kullanıcının Dış İp Adresini Bulma

C# ile kullanıcının gerek masaüstü gerekse web platformlarında kullandığı dış ip adresini bulmayı görelim. Bunun için aşağıdaki kod parçacıklarını kullanabilirsiniz.
var webClient = new WebClient();
string dnsString = webClient.DownloadString("http://checkip.dyndns.org");
dnsString = (new Regex(@"\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b")).Match(dnsString).Value;
webClient.Dispose();
return dnsString;
  Yukarıdaki kod bloğunu izah edersek eğer; WebClient sınıfından bir nesne oluşturup, DownloadString metoduna vermiş oldumuz adresteki stringi elde ediyor ve Regex ile IP adresini alacak deseni belirtiyoruz.Match metodu ile de dnsString değişkeniyle ilgili deseni eşleştirip IP adresini elde etmiş oluyoruz.Son olarak oluşturduğumuz nesneleri Dispose ediyoruz. Kaynak : http://www.muratoner.net/makale/csharp-ile-internet-dis-ip-adresini-alma-67.html

Bir Yorum Yaz