Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

Asp.net Resim Boyutlandırma

Asp.net ile resim boyutlandırma nasıl yapılır bakalım. Yalnızca kodu paylaşmamın yeterli olacağını düşünüyorum zaten kodlar oldukça açık. Önce kodları sonra da kullanışını paylaşayım.
public System.Drawing.Image ResimBoyutlandir(System.Drawing.Image imgPhoto, int Yukseklik)
{
int sourceWidth = imgPhoto.Width;
int sourceHeight = imgPhoto.Height;

int destWidth = Yukseklik;
int destHeight = 200;

Bitmap bmPhoto = new Bitmap(destWidth, destHeight, PixelFormat.Format24bppRgb);
bmPhoto.SetResolution(imgPhoto.HorizontalResolution, imgPhoto.VerticalResolution);

Graphics grPhoto = Graphics.FromImage(bmPhoto);
grPhoto.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
grPhoto.FillRectangle(Brushes.White, 0, 0, destWidth, destHeight);

grPhoto.DrawImage(imgPhoto, new Rectangle(0, 0, destWidth, destHeight), new Rectangle(0, 0, sourceWidth, sourceHeight), GraphicsUnit.Pixel);

grPhoto.Dispose();
return bmPhoto;
}
  Şimdi de kullanımına bir bakalım.
if (FileUpload1.HasFile == true)
{
string imageName = FileUpload1.FileName;
if (imageName != null)
{

System.Drawing.Image imgPhotoVert = System.Drawing.Image.FromFile(Server.MapPath(Klasor));
System.Drawing.Image imgPhoto = null;
Images img = new Images();
imgPhoto = img.ResimBoyutlandir(imgPhotoVert, yeniW); //ScaleByPercent adlı mekanızmaya yolluyoruz aldığımız bilgileri.
imgPhoto.Save(Server.MapPath("~/upload/" + gelenResim), ImageFormat.Jpeg); // Ekrana basıyoruz..
imgPhoto.Dispose();

}
  Asp.net ile resim boyutlandırma yapımı bu kadar. Gerektiğinde işinize yarayabilir ve oldukça kullanışlıdır. Herkese iyi çalışmalar dilerim.  

Bir Yorum Yaz