Linkedin Instagram Facebook Twitter Mail Youtube Whatsapp

Ajax dosyasına erişim nasıl engellenir ?

Ajax dosyasına erişim nasıl engellenir ?
Ajax dosyasına erişim nasıl engellenir ? sorusuna yanıt sadece birkaç satır kod :
if (empty($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) || strtolower($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) != 'xmlhttprequest'){
    die('Hata , Bu sayfaya erişiminiz yoktur');
}
herkese iyi çalışmalar 🙂

Bir Yorum Yaz